2 + 2 = 5

NÅR HELHEDEN BLIVER STØRRE END SUMMEN AF DE ENKELTE DELE

Synergy fordi

Kvalitet

Vores tilgang til kvalitet er kompromisløs. Alle medarbejdere hos Synergy er dybt engagerede i at levere produkter i høj kvalitet, og alle har kompetencer og myndighed til at gøre det, der skal til.

Projektledelse

Vores medarbejdere er trænede i kritisk spørgeteknik og problemløsning for at sikre, at de altid har styr på detaljerne. Vi benchmarker løbende vores projekter og os selv på udvalgte key performance indicators.

Systemer & Processer

Vores processer og systemer er skabt til at fremme effektivt samarbejde, afdække potentielle ’show stoppers’ i tide, tilskynde til selvledelse og problemløsning og fremelske et kreativt og produktivt arbejdsmiljø.

Hent vores brochure

Medarbejdere

Vi gør os umage med at ansætte de bedste, og vi sikrer os både før og efter ansættelsen, at de forstår vores værdier og har lyst til og evner for at arbejde i et internationalt miljø. Resultatet er højtydende, tværkulturelt orienterede teams.

Globalt udsyn, lokal prissætning

Det, der begyndte med en team extension løsning for en dansk virksomhed, har i dag udviklet sig til Synergy IT. Man kan sige, at vi er præget af en vestlig måde at tænke på helt fra begyndelsen. Og med base i Pakistan kan vi tilbyde særdeles konkurrencedygtige priser.

Fleksibilitet

Vores virksomhedsstruktur og –processer betyder, at vi er i stand til at skalere op og ned smidigt og efter behov. En stor talentpulje understøtter hurtig vækst, og et bredt spektrum af kunder og opgaver sikrer stabiliteten på langt sigt.

Tal med os om dit projekt

TYPISKE OVERVEJELSER

Typiske overvejelser vedr offshoringHvordan vi imødegår den udfordring
Vi har brug for at kunne arbejde tæt sammen med vores udviklere og forventer, at de har et godt kendskab vores forretning og virksomhedskultur.Vi uddanner vores teams grundigt i en ny kundes forretning og kultur. Vi træner endda vores kunder i, hvordan de får mest ud af samarbejdet med os.
Vores it systemer og data er vores livsnerve – vi har ikke råd til at gamble med kvaliteten.Vi ansætter udelukkende højtuddannede og erfarne folk, og vores projektledere er blandt de allerbedste.
Vi er for små til, at offshoring kan betale sig.Fleksibilitet og skalerbare løsninger! Om det er én medarbejder i en uge eller et team på 15 medarbejdere i et år – vi har den løsning, du skal bruge.
Offshoringselskaber er kendt for at have meget høj personaleomsætning – og det er der kun kunderne til at betale for.Synergy tilbyder nye udfordringer og et godt arbejdsmiljø, så vores folk bliver hos os længe. Vores personaleomsætning er mindre end i de fleste sammenlignelige virksomheder i Vesten.
Vi kan ikke risikere at miste kontrollen med vores it-udvikling.You won’t. We work as an integrated part of your team, not as a distant vendor.
Tal med os om dit projekt

VORES ARBEJDSMETODE

Helt ærligt. Traditionel offshoring har et skidt rygte, og det er der en grund til.
Problemerne er mange: kommunikation, der ikke fungerer, alt for hyppig udskiftning af medarbejdere, kvalitetsproblemer og kulturelle udfordringer. Samtidig er virksomheder overalt under pres af modstridende udfordringer som eskalerende omkostninger og øget behov for løbende innovation.

Hvad er svaret så?
Tænk offshoring forfra. Vi har brugt vores erfaring med it-udvikling, højtydende team og systemer i internationale set-ups til at skabe en helt ny model for tværkulturelt samarbejde. En der virker.

Synergys model for samarbejde

Træning: At kunne begå sig inden for områder som projektledelse, udvikling, test og dokumentation er kun det basale. Vores medarbejdere trænes også i problemløsning og beslutningsprocesser, ligesom de bliver indført i kundernes forretning, marked og kultur.

Kultur: Hvis samarbejde over landegrænser skal lykkes med succes, så må man både forstå de kulturelle forskelle og lade begge parter tilegne sig den nødvendige viden. Vi anvender Hofstedes ”Dimensions of National Culture” til at adressere kulturelle forskelle i en åben og konstruktiv dialog.

Relationer: Tværkulturelle teams, hyppig interaktion og åben kommunikation skaber relationer og et aktivt engagement hos teammedlemmer i begge ender. Vi gennemfører jævnligt virtuelle fælles møder eller workshops, og hvis det er muligt, arrangerer vi også gensidige besøg.

Vores metoder er blevet studeret

Synergys model for samarbejde er blevet studeret af forskere ved IT-Universitetet i København. Deres konklusion var, at vores tilgang skaber engagement, øger kvaliteten, reducerer antallet af misforståelser og fejl og skaber et produktivt og berigende arbejdsmiljø.

Læs Rapporten

From my research in the field of Global Software Development, I can tell that Synergy-IT has developed and successfully deployed a battery of strategies to build trust and sense of shared identity in multicultural teams to deliver turnkey software intensive solutions without being affected by geographical and temporal boundaries.

Muhammad Ali Babar, PhD
Professor of Software Engineering at Adelaide University, Australia
Associate Professor at the IT-University of Copenhagen, Denmark